NART Testleri

Neuro Otonom Response Test

NART Testleri; alerjen maddenin vücut üzerindeki etkilerini ölçerek, bununla birlikte nabız üzerindeki değişiklikleri izleyebilmemizi sağlayan ve terapilerde kullanılacak frekans parametrelerini kişiye özel hale getirebilmemize olanak veren, feedback-nabız testleridir. 

Gıdalar üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o gıda üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir. 

Kişinin çevresinde bulunması olası toksik maddeler veya hepimizin az ya da çok temas ettiği endüstriyel toksikler, tarım ilaçları ya da ağır metaller üzerinden yapılan testlerde, gıdalar üzerinden yapılan terapinin vücut üzerindeki etkisine bakarak o madde üzerinden yapılacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı belirlenir ve terapi protokolü buna göre oluşturulur. 

Kişinin reaksiyon vermesi muhtemel mantarlar, küfler, polenler, hayvan tüyleri vb. gibi organik asıllı maddeler üzerinden yapılan testlerde, o madde üzerinden uygulanacak frekans temizliğinin işe yarayıp yaramayacağı, eğer yapılacaksa, bu terapinin hangi parametrelerle yapılacağı belirlenir. 

Nart Testleri Uygulama Alanları 

Organ İşlev Testleri: Sorunlu organları, sorunun kaynağını ve biyolojik indeksini belirler. Bir organın ya da hücrenin yaşam gücünü göstermektedir. 

Alerji Teşhis Testleri: Polen, toz, ilaç, gıda, tekstil, boya gibi alerji yapan etkenlerin tespiti ve tedavisinde kullanılmaktadır. 

Ağır Metal Birikimlerinin Tespiti: Civa, kurşun, nikel, kadmiyum vb. ağır metallerin vücuttaki birikim miktarlarını göstermektedir. 

Gıda Duyarlılık Analizi: Vücudunuzda duyarlılık veya hassasiyet yaratan gıdalar araştırılır. Bu şekilde gıda duyarlılığına neden olan bağırsak flora bozuklukları, enzim yetersizlikleri ve hormonal dengesizlikler hakkında bilgi elde edilir. Bu sonuçlara göre, kişiye özel beslenme ve tedavi programları uygulanmaktadır. 

Mikrobik Analizi: Virüs, bakteriler ve parazitlerin ayrıntılı araştırılmasıdır.

Duygu Durum Analizi: Stres altındaki hücre durumunu analiz etmektedir. 

Eksiklik Belirtileri: Vitamin, mineral ve hormon eksiklikleri belirlenmektedir.

İlaç Uyumluluğu Analizi: Kullandığınız ilaçların bünyenize fayda sağlayıp sağlamadığı, birden fazla ilaç kullanılıyor ise birbirleriyle etkileşimleri analiz edilmektedir. 

Doz Testi: Tablet, kapsül, damla gibi şekillerde alınabilen ilaçların dozlarını belirlemede kullanılır. Bu test, vücutta bir rahatsızlığa neden olabilecek gıdaları, katkı maddelerini veya çevresel maddeleri gösteren, klinik olarak ilgili sonuçları elde etmek için vücudun hassas elektromanyetik sistemini kullanmaktadır. Ayrıca invazif olmayan, ağrısız bir teşhis aracıdır. Yapılan test ile bedeninizde birikmiş olan toksin yükünü, bağırsak floranızın durumunu, hangi besinlere karşı duyarlılığınızın olup olmadığını anlayabilmekteyiz. Ayrıca vitamin, mineral ve hormonal yapınızın durumu hakkında geniş bir yelpazede bilgiye sahip olabilirsiniz. 

Besin hassasiyeti varlığında yapılan terapilerle, kişinin sindirim sistemine ait bir yakınması azalacağı  gibi, kişi hassas olduğu besin gruplarını çok iyi ayırt da edebilecektir. Bununla birlikte, bağırsak flora bozukluğunun olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, besin hassasiyetinde en sık karşılaşılan yakınmalar; hazımsızlık, kabızlık, dışkılama düzen bozukluğu, kilo artışı veya ödemdir. Gıda duyarlılığı yanında, gıda duyarlılığına neden olan bağırsak flora bozukluğu, ağır metal birikimi, enzim yetersizliği ve hormonal dengesizlikler hakkında da bilgi vermektedir.