Hücresel Terapiler

Kök Hücre Terapileri

Embriyolojik kökenden gelen ana hücrelerdir. Yani başlangıç hücreleridir. Tüm hücrelerin köken aldığı ve sonrasında farklılaşan hücre gruplarıdır. Aynı anda 3 germ tabakasına (endoderm, mezoderm, ektoderm) dönüşebilirler. Vücudumuzda kemik iliğinde, yağ dokusunda, bağ dokusunda, kan hücrelerinde bu hücreler vardır. Dönüşmemiş ilk halleri ile rezervedirler. Herhangi bir doku harabiyeti, hasar durumunda hedef doku ve organı tamir etmek görev alırlar.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarla kök hücreler artık teşhis ve tedavide kullanılır hale gelmiştir. Yetişkin dokulardan(kemik iliği, yağ dokusu,bağ dokuları vb.)elde edilen hücrelerin yeniden yapılandırılma sonucu embriyolojik özellik taşıyan kök hücrelerine dönüşebildiği görülmüştür.Yine farklı farklı sinyalizasyonlarla uyarıldıklarında farklı doku hücrelerine dönüşebiliyorlar. Bunu ayırt edense bölünme şekilleri oluyor. Simetrik bölünmede kendi kaynaklandığı hücreye ait özelliklerde çoğalırken, asimetrik bölünmede farklı uyaranlar verilerek istenilen hücre şekline evrilir.

Bu uzun süre bölünebilme (çoğalma)ve farklılaşma özellikleri iyileşmeyi hızlandırır. Yine uzun soluklu bölünme özelliğinden dolayı telomer yapısını uzatarak uzun yaşamın kapılarını insanlığa açmıştır. 

Kullanım Alanları 

Her geçen gün artmakla birlikte rejeneratif tıpta tüm hastalıklar ile yapılan çalışmalar vardır. Hasarlı bölgelerin onarılması; yenilemeye, iyileşmeye olanak sağlar. 

Thalasemia majör, orak hücre anemisi, multpl miyolama, akut lösemiler, crohn hast, akut-kronik böbrek yetmezlikleri, tip 2 diyabet gibi hastalıkların yanı sıra kanser hastalıklarında uygulanılan kemoterapi ve radyo terapi sonrası hasarın onarılmasında kullanılır. 

Dermotolojik olarak allapesia, akne skarları, yara-yanık iyileşmesi, leke tedavisi ve cilt yapısının yenilenmesi için kullanılabilir. 

Nörolojik olarak Alzheimer hastaları, omurilik zedelenmelerinde, myokard enfarktüsü sonrası hücre harabiyetinde, karaciğer rejenerasyonu, trakea ve kornea rekonstrüksiyonlarda kullanımı önemlidir. 

Kök Hücreler Farklı Yöntemlerle Elde Edilebilir

SVF. Stromal vasküler froksiyon yağ dokusundan alınan materyal enzimatik ve mekanik işlemlerden geçirilerek içersindeki kök hücreler ayrıştırılır. Bu kompleks kök hücre içeren süspansiyona SVF adı verilir. Parantenal (damar yolu) uygulanır. 

Mezankimal kök hücre fraksiyonu bağ dokusundan elde edilir .Kemik iliği ve yağ dokusundan materyal; kemik, kıkırdak, sinir, karaciğer ve pankreas hücrelerine dönüşebilir.

Sayısını artırabilmek için özel laboratuvarlarda haftalarca süren kültürlerde çoğaltılır . Çok yüksek teknoloji ve zaman gereken ciddi maliyetli bir işlemdir.    

Bu yüksek maliyet ve zamandan tasarruf adına yapılan çalışmalar bizi yeni kaynaklara yöneltmiştir. Bunlardan en etkillerinden biri  EXOSOME’ lardır.

CD34 ve CGELL kök hücre terapileri bir yine yüksek etkinlikte ve klinik ortamlarda uygulanabilir zaman tasaruflu yöntemlerdir.