Hücresel Terapiler

Hücresel terapiler her geçen gün yeni çalışmalar ile kullanım alanlarını genişletiyor.tüm hastalıklarda kullanım alanı mümkün artık. Embriyolojik kökenli ana hücreler ve türevleri kullanılarak hazırlanan ve hücre yenilenmesi yapan bu terapiler prp ve kök hücre terapileri olarak uygulanmaktadır..son yıllarda kök hücre uygulamaları cd34,c gell, exsozome uygulamaları ile çok daha kolay ve pratik hale getirilmiştir.

PRP

PRP, trombositten zenginleştirilmiş kan sıvısı anlamına gelmektedir. Vücuttan alınan 2-3 tüp kan, santrfüj makinesinde, dakikada 3000 devirde 8 dakikalık bir işlemden geçirildikten sonra, bileşenlerine ayrıştırılır. Elde edilen az miktardaki “platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma” (PRP), yine aynı kişiye gençleşmek, tazelenmek ve iyileşmek amacıyla tekrardan enjekte edilir. Cilde enjekte edilen prp, bölgedeki kök hücreleri uyarıp aktifleştirerek dokuların yenilenmesine yardımcı olur. 

Uygulama Nasıl Yapılır?

Uygulama yapılacak bölge lokal anestezik ile uyuşturulduktan sonra prp tıpkı mezoterapi yönteminde olduğu gibi cilde küçük zerklerle verilir. PRP tedavisinin yüz bölgesinde uygulanması yaklaşık 20 dk süren bir işlemdir. Seans aralıkları ortalama 2-3 hafta olak üzere 3 – 6 seans olarak uygulanmaktadır. PRP tedavisi ile cilde aktarılan fibroplastlar, hasar görmüş dokuyu tamir etmeye başlar. Etki diğer yöntemlere göre daha yavaş başlasa da 6-24 ay boyunca düzenli bir düzelme sağlar. Sonuç olarak kırışıklıkları ve sarkması azalmış, parlak canlı bir cilt ortaya çıkar. Elde edilen düzelme bir yılı aşkın süre devam edecektir. 

PRP Anti Aging Uygulamalar

PRP tedavisi isteğe bağlı olarak maske ve krem olarak da hazırlanabilir. Kırışıklıkların giderilmesi, yara izlerinin iyileştirilmesi, saç dökülmesi, çökük alanların doldunlaştırılması gibi uygulamalarda etkilidir. 

Hücresel Terapiler

Kök Hücre Terapileri

Embriyolojik kökenden gelen ana hücrelerdir. Yani başlangıç hücreleridir. Tüm hücrelerin köken aldığı ve sonrasında farklılaşan hücre gruplarıdır. Aynı anda 3 germ tabakasına (endoderm, mezoderm, ektoderm) dönüşebilirler. Vücudumuzda kemik iliğinde, yağ dokusunda, bağ dokusunda, kan hücrelerinde bu hücreler vardır. Dönüşmemiş ilk halleri ile rezervedirler. Herhangi bir doku harabiyeti, hasar durumunda hedef doku ve organı tamir etmek görev alırlar.

Uzun yıllardır yapılan çalışmalarla kök hücreler artık teşhis ve tedavide kullanılır hale gelmiştir. Yetişkin dokulardan(kemik iliği, yağ dokusu,bağ dokuları vb.)elde edilen hücrelerin yeniden yapılandırılma sonucu embriyolojik özellik taşıyan kök hücrelerine dönüşebildiği görülmüştür.Yine farklı farklı sinyalizasyonlarla uyarıldıklarında farklı doku hücrelerine dönüşebiliyorlar. Bunu ayırt edense bölünme şekilleri oluyor. Simetrik bölünmede kendi kaynaklandığı hücreye ait özelliklerde çoğalırken, asimetrik bölünmede farklı uyaranlar verilerek istenilen hücre şekline evrilir.

Bu uzun süre bölünebilme (çoğalma)ve farklılaşma özellikleri iyileşmeyi hızlandırır. Yine uzun soluklu bölünme özelliğinden dolayı telomer yapısını uzatarak uzun yaşamın kapılarını insanlığa açmıştır. 

Kullanım Alanları 

Her geçen gün artmakla birlikte rejeneratif tıpta tüm hastalıklar ile yapılan çalışmalar vardır. Hasarlı bölgelerin onarılması; yenilemeye, iyileşmeye olanak sağlar. 

Thalasemia majör, orak hücre anemisi, multpl miyolama, akut lösemiler, crohn hast, akut-kronik böbrek yetmezlikleri, tip 2 diyabet gibi hastalıkların yanı sıra kanser hastalıklarında uygulanılan kemoterapi ve radyo terapi sonrası hasarın onarılmasında kullanılır. 

Dermotolojik olarak allapesia, akne skarları, yara-yanık iyileşmesi, leke tedavisi ve cilt yapısının yenilenmesi için kullanılabilir. 

Nörolojik olarak Alzheimer hastaları, omurilik zedelenmelerinde, myokard enfarktüsü sonrası hücre harabiyetinde, karaciğer rejenerasyonu, trakea ve kornea rekonstrüksiyonlarda kullanımı önemlidir. 

Kök Hücreler Farklı Yöntemlerle Elde Edilebilir

SVF. Stromal vasküler froksiyon yağ dokusundan alınan materyal enzimatik ve mekanik işlemlerden geçirilerek içersindeki kök hücreler ayrıştırılır. Bu kompleks kök hücre içeren süspansiyona SVF adı verilir. Parantenal (damar yolu) uygulanır. 

Mezankimal kök hücre fraksiyonu bağ dokusundan elde edilir .Kemik iliği ve yağ dokusundan materyal; kemik, kıkırdak, sinir, karaciğer ve pankreas hücrelerine dönüşebilir.

Sayısını artırabilmek için özel laboratuvarlarda haftalarca süren kültürlerde çoğaltılır . Çok yüksek teknoloji ve zaman gereken ciddi maliyetli bir işlemdir.    

Bu yüksek maliyet ve zamandan tasarruf adına yapılan çalışmalar bizi yeni kaynaklara yöneltmiştir. Bunlardan en etkillerinden biri  EXOSOME’ lardır.

CD34 ve CGELL kök hücre terapileri bir yine yüksek etkinlikte ve klinik ortamlarda uygulanabilir zaman tasaruflu yöntemlerdir.

Eksozom Kök Hücre Terapı̇sı̇

Eksozomlar yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilen mezankimal kök hücrelerin laboratuvarda kültür ortamında özel işlemlerle üretilen protein kesecikleridir. Kök hücre kaynaklı oldukları için cilt gençleştirme, hücre yenilenmesinde rol oynayan hücresel ve biyokimyasal olayı düzenleyebilme kapasitesine sahip çok sayıda büyüme faktörü içerir. 

Exozomların ana görevi hücreler arası iletişimi sağlamaktır. Bunu yaparken aktarılan genetik bilgiler proteinler ve reseptörler hücre davranışını değiştirebilir. Bu hücre çoğalmasında ve doku yenilenmesinde etkili olur.

Exozom ürünler, özel laboratuvarlarda üretilir. Soğuk zincirle taşınarak hastaya uygulanır. Tek uygulama yeterlidir.

Ekzsozomlar proteinlerin ve hücrenin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu genetik bilgilerden oluşan değerli hücre bilgilerini içerir. Bu kök hücreden türetilmiş exosomların ayrıca NK hücrelerinin (Katil hücreler) T-Regülatör hücrelerine (Yardımcı hücreler) aktarılmasında yardımcı olduğu gösterilmiştir. Böylece, aşırı reaktif bir bağışıklık sisteminin sakinleştirilmesine ve koordineli bir şekilde yanıt verecek şekilde modüle edilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca ilaç verme sistemi olarak da kullanılabilirler.

Eski bir organizmanın hücrelerini genç bir organizmanın hücrelerine maruz bırakarak, genç kök hücrelerden gelen eksozomların yaşlı hücreleri gençleştirmekten sorumlu olduğunu gösterilmiştir. Bu iyileşme mekanizması artık rejeneratif (yenileyici) tıpta da kullanılmaya başlanmıştır. 

Dejeneratif hastalıklar, dokuları veya organları etkileyen sürekli hücre bozulmasından kaynaklanırlar. Kök hücreler genellikle hücrelerin gençleşmesinden sorumlu olsalar da, dış faktörler bu kök hücrelerini engelleyebilirler. Dışarıdan sağlanan eksozomlarla kök hücrelerin işlevlerini desteklemek, iyileşme ve yenilenme sürecini hızlandırmak mümkündür. Yeni takviye eksozomlar, hücrelerden, özellikle kök hücrelerden salınan hücre dışı veziküller veya küçük kabarcıklardır. Bazı genetik bilgiler ve proteinler için kök hücrelerden diğer hücrelere mekik görevi görürler sağlayarak daha olumlu bir etki sunar. 

Exosomelar doza bağlı olarak Fibroblast hücre çoğalımını %80’e kadar artırabilmektedir. Bu da iyileşmeyi hızlandırır, hüçre harabiyetini kaldırır. 

Exosomelar Kollajen sentezini doza bağlı olarak 6 katına çıkarabilmektedir.

Exosomelar Elastin sentezini doza bağlı olarak 3 katına çıkarabilmektedir.

Eksozome tedavisi hangi endikasyonlarda kullanılır? 

Tüm hastalıklar için kullanılabilirler. Her hastalığın sebebi olan hücre harabiyetini kaldıran, yıpranmamış genç hücreye olgun hücrenin dönüşümünü sağladıkları için kullanım alanı sınırsızdır. Lokal veya genel uygulamalar ile hasarlı hücrede ve cilte yenilenmeler yaparlar.

Özellikle cilt üzerinde, cilt gençleştirme /Anti aging, leke tedavileri, akne skarı tedavileri, gözenekli cilt sıkılaştırma, saç dökülmeleri, atopik dermatit /egzema da yaygın kullanımı vardır.

C Gell Kök Hücre Terapisi

Bu uygulamada klinik ortamında yağ dokusundan (göbek, kulak arkası, saçlı deri) özel işlemlerden geçirilerek yağdan ayrıştırılarak kök hücre elde edilen bir işlemdir. 

Bu yöntem özellikle yüz, göz çevresi, boyun dekolte, el bölgesinde hücrelerin canlandırılması, gençleştirilmesi ve güçlendirilmesi, akne, sivilce, yara izlerinin giderilmesi, çatlakların giderilmesi, dudakların dolgunlaştırılması, dökülen saçlı derinin yeniden yapılandırılması için tercih edilen güvenilir bir yöntemdir. 

Bu uygulama için yağ alınan bölge steril edilerek yağ dokusu alınır.1 saat içinde kök hücreler özel yöntemle ayrıştırılır ve kullanılacak hale gelir. Uygulama alanına uygulanır. Hasta 1-1,5 saate normal hayatna dönebilir. Tek uygulama yeterlidir. 

CD34 Kök Hücre Terapileri

Bu tedavi şekli, hastanın kendi kanından özel satirfüj işlemi ile elde edilen CD34 Stemcell hücrelerinin ilk yarım saat içinde hastaya enjekte edilmesiyle uygulanılan bir sistemdir. Ayrıca, uygulama sonrasında hücre yenilenmesi için gerekli olan growth faktör 100 kat artar. Böylelikle artış bir hafta devam eder.

Bununla birlikte bölgeye verilen stemcell hücreleri, vücutta mevcut olan diğer stemcell hücrelerini de uyararak onları da hasarlı bölgeye davet eder. Vücudumuzun mevcut CD34 hücreleri zaten yeterlidir. Fakat dağınık halde olduklarından bu işlemi yaparak onları bir araya toplarız ve hızla hücre yenilenmesini başlatırız.

Stemcell hücreleri oksijenli ortamda diferensiye (çalışır) olurlar. Yalnız oksijensiz ortamda çalışmazlar. Hatta kanser hücreleri oksijensiz ortamları sevdiği için stemcellerin onları büyüterek artırmak gibi bir etkisi yoktur. Halbuki kanser hücrelerinin kendisine ait özel growth hormonları vardır. Üstelik antikansorejen etkileri vardır. 

Miyakard enfarktüsü sonrası hemen uygulama yapıldığında enfakt alanlarını geçirirler, scar kalmaz. Bu nedenle, yanıklarda uygulama yapıldığında iyileşme hemen başlar. 6. gün iyileşir.

Uygulama öncesi mikrosirkülasyonu artırırsak işlemin etkinliği maksimum artar. Bu nedenle mikrosirkülasyonu artırmak için değişik yöntemler uygulanabilir. Manyetik alan, ozon terapi gibi. Ayrıca Stroke (inme) de oluşan hasarı hemen uygulama ile kaldırabiliriz. 

Uygulama hastalığa göre değşimekle birlikte 7 gün ile 21 günlük tekrarları vardır. Ama 7 günde bir uygulamada etkinliği yüksektir. Hücre yenilenmesi gereken her hastalıkta kök hücre tedavisi kullanılır. Özellikle estetik alandaki uygulamalarda en etkili ve en yeni tedavi yöntemidir. 

Hücre yenilenmesini hızlandırdıkları için antiaging uygulamalarda mükemmel sonuç verirler. Yine allopesiada (sasç dökülmeleri) yara, skar dokusu iyileşmelerinde veya dolgu uygulamalarında uygulamanın etkinliğini maksimum artırır. 

Bu uygulama PRP uygulamasından farklıdır. CGF cihazında CD34 hücreleri için hazırlanan özel bir programla stemceller elde edilir. Laboratuar ortamında elde edilen stemceller kadar etkinliği yüksektir. Ayrıca laboratuvar ortamında hazırlanan stemcellerde işlem gereği ilave katkı maddeleri bulunur. Onların aksine kullanılan kök hücre yönteminde tamamen saf olarak kendi elimizle ne yaptığımızdan emin olarak hastanın kendi yaşam gücünü harekete geçiririz. Sayıca çok fazla olmaları gerekmez.

Enjekte edilen bölgede 3-4 stemcell hücre olması vücutta zaten var olan mevcut diğer stemcell hücrelere uyarıcı etki yaparak hasarlı bölgeye davet eder ve iyileştirmeyi hızlandırır. Sonuçta, Dr. Hans Von Rolbeck tarafından 20 yıldır uygulanmakta olup etkinliği kanıtlanmıştır.