Homeopati Terapisi

Homeopati, “benzerin benzerle iyileştirilmesi” temelinden ortaya çıkmıştır. Bir anlamda ‘sizi hasta yapan aynı zamanda iyileştirir’ demektedir. Hastalığınıza benzer tablo yaratan maddenin enerjetik izlerini kullanarak tedavi yapar.18. yüz yılın sonlarına doğru Alman Doktor Samuel Hahnemann tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Ancak bu tedavi yöntemi, 200 yıldan bu yana konvansiyonel tıbbın yanında etkin, kalıcı ve güvenli bir tedavi sağlamaktadır. 

Homeopati, vücudun kendini iyileştirme gücü olduğunu anlatır. Bundan dolayı hastalık semptomlarının aslında bu iyileştirme sebebinin aşamaları olduğunu söyler.

Bu tedavilerde kullanılan ilaç, aynı zamanda hastalığın tüm semptomları demektir. İlacın enerjisel alandaki özellikleri, hastalığın fiziksel, duygusal ve düşünsel alandaki semptomları ile bire bir örtüşmesi gerekir. Benzer semptomları benzer özellik gösteren ilaçla tedavi etme, bize bunu anlatır. Bu yüzden hasta ele alınırken bu üç alandaki tüm semptomları ile değerlendirilmektedir. Tedavide “zihin ve beden beraber şifa bulur”. 

Homeopatik İlaçlar Nelerdir? 

Bugün bilinen 14 binden fazla homeopatik ilaç vardır. Bitkiler, hayvanlar, mineraller, canlı ve cansız tüm maddelerden ilaç hazırlanabilmektedir.
İlaçlar hazırlanırken maddenin özel yöntemlerle yüzlerce, binlerce, milyonlarca seyreltilmiş hali kullanılır. 12 kez seyreltilen maddenin içinde artık madde özelliği kalmamıştır. Enerjisel seviyede gücü her seyreltmede kat be kat artmaktadır. Bu nedenle ilaçlar tablet, sıvı, toz ve krem olarak hazırlanmaktadır. Ülkemizde sınırlı sayıda ilaç yapılmaya başlanmış olmakla birlikte remedi adı verilen ilaçlar yurtdışı kaynaklıdır. Ancak kullanılan ilaçların dozu ve seçimi tamamen doktorunuzun kontrolü altındadır. 

Homepati tedavisi maddenin enerji alanının başka bir katı (şeker,tuz. veya sıvı( saf su,serum fizyolojik vb) iletken bir maddeye aktarılması ile  uygulanır. Uygulama şekli,sıklığı,süresi tamamen uygulayıcı hekimin tecrübesi ile ilerler.

Homeopatik İlaçlar Güvenli Midir? 

250 yılı aşkın bir süredir güvenle tüm dünyada uygulanmaktadır. Fakat çok nadir ve geçici yan etkileri vardır. Kimyasal ilaç sektörünün yaratığı yan etkilerin yanında minimalize kalan yan etkileridir.

Hangi Hastalıklarda Kullanılır? 

Homeopati, yaşam gücünün yeniden onarılması temeli üzerinden çalıştığı için tüm hastalıklarda tek başına veya kombine tedaviler ile kullanılabilir. 

Kullanıldığı Alanlar 
 • Tüm kronik hastalıklarda
 • Ruhsal kaynaklı hastalıklarda
 • Alerjik hastalıklarda
 • Sistem hastalıklarında
 • Nörolojik hastalıklarda
 • Solunum sistemi hastalıklarında
 • Karaciğer sistemi hastalıklarında
 • Böbrek hastalıklarında
 • Endokrin sistemi hastalıklarında
 • Gastrointestinal hastalıklarda
 • Obezitede
 • Kanser hastalıklarında kullanılabilir.
 • Bağımlılıklarda