Fitoterapi

Modern tıbbın babası sayılan Hipokrat 2500 yıl önce “gıdalarınız ilaçlarınız, ilaçlarınız gıdalarınız olsun” diyerek fitoterapik yani doğal bitkisel ilaçların önemini anlatmıştır. Fitoterapi adı altında hazırlanan ve doğal kaynaklı bitkilerin kullanıldığı bu terapi alanı modern farmakolojininde bir kısmını oluşturur.

Bu ilaçlar belli standartlarda üretilir, kalite kontrolleri yapılır ve standardize dilerek kullanılır. Hastalıkların tedavisinde ve koruyucu hekimlikte kullanılır. Aynı zamanda ülkemizde kadim ve geleneksel alanda hazırlanan, kullanılan geniş bir fitoterapik ilaç kültürümüz vardır. Şifacılarımız ve hekimlerimiz tarihte hastalıklarla mücadelede fitoterapik ilaçlardan ziyadesiyle yararlanmışlardır.

Fitoterapi bugün birçok yaygın hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bilim alanında yapılan çalışmalarla kimyasal ilaçların ortaya çıkması fitoterapik ajanların kullanılmasını azaltsada hala pek çok hastalıkta tedavinin gücünü artıran ve iyileşmeyi hızlandıran ilaçlardır.

Özellikle kimyasal ilaçların yan etkilerinin cığ gibi büyüdüğü zamanımızda fitoterapik ilaçlar uygun doz ve endikasyon seçimleri ile tercih edilmektedirler.

Tabi fitoterapatik ilaçlarında yan etkileri olabilir. Mutlaka uzman kontrolünde reçeteli ilaçlar kullanılması gereklidir.

Kişiye ve hastalığa bağlı olarak değişen uygulama süresi, özellikle tedavinin kullanılması durumunda hastanın tedaviye göstermiş olduğu etki ile ilişkilidir. Bu nedenle tedavinin süresi tamamen hastaya göre belirlenmektedir. Farklı hastalıklar için farklı tedavi türleri tercih edilmektedir. Bu şekilde uygun süre zarfında uygulanması durumunda, hastada olumlu sonuçlar alacaktır.. Bitkisel ilaçlar ile uygulanacak olan tedavi yöntemleri kronik problemlerde özellikle tercih edilebilir

Fitoterapi uygulamalarında esas olan, hastanın durumudur. Doktor muayenesi sonrasında, hastanın ihtiyacına göre fitoterapik tedaviler tek başına veya kombine olarak kullanılmaktadır. 

  • Göz hastalıklarında,
  • Gastroenterolojide,
  • Kadın hastalıklarında,
  • Endokrinoloji ve metobolik hastalıklarda,
  • Cilt hastalıklarında,
  • Nörodejeneratif hastalıklarda,
  • Onkolojide,
  • İmmünomodülatör etkili fitoterapötikler,
  • Fitoterapi ile semptomatik tedavi, Alanlarında kullanımları halen devam etmektedir.

Özellikle koruyucu tedavi konusunda oldukça etkili bir yöntemdir. Uzmanlık gerektiren bir alan olarak eğitim programları da mevcuttur. Avrupa’da ise oldukça popüler alternatif tıp uygulamaları arasındadır. Ancak fitoterapi desteği, sadece alanında uzman kişilerden alınmalıdır. Sonuçların başarısı açısından bu çok önemlidir. Bu alanda uzmanlaşmış kişilere de fitoterapist denilmektedir.