Hücresel Terapiler

Eksozom Kök Hücre Terapı̇sı̇

Eksozomlar yeni doğan bebeğin göbek kordonundan elde edilen mezankimal kök hücrelerin laboratuvarda kültür ortamında özel işlemlerle üretilen protein kesecikleridir. Kök hücre kaynaklı oldukları için cilt gençleştirme, hücre yenilenmesinde rol oynayan hücresel ve biyokimyasal olayı düzenleyebilme kapasitesine sahip çok sayıda büyüme faktörü içerir. 

Exozomların ana görevi hücreler arası iletişimi sağlamaktır. Bunu yaparken aktarılan genetik bilgiler proteinler ve reseptörler hücre davranışını değiştirebilir. Bu hücre çoğalmasında ve doku yenilenmesinde etkili olur. 

Exozom ürünler, özel laboratuvarlarda üretilir. Soğuk zincirle taşınarak hastaya uygulanır. Tek uygulama yeterlidir. 

Ekzsozomlar proteinlerin ve hücrenin düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu genetik bilgilerden oluşan değerli hücre bilgilerini içerir. Bu kök hücreden türetilmiş exosomların ayrıca NK hücrelerinin (Katil hücreler) T-Regülatör hücrelerine (Yardımcı hücreler) aktarılmasında yardımcı olduğu gösterilmiştir. Böylece, aşırı reaktif bir bağışıklık sisteminin sakinleştirilmesine ve koordineli bir şekilde yanıt verecek şekilde modüle edilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca ilaç verme sistemi olarak da kullanılabilirler. 

Eski bir organizmanın hücrelerini genç bir organizmanın hücrelerine maruz bırakarak, genç kök hücrelerden gelen eksozomların yaşlı hücreleri gençleştirmekten sorumlu olduğunu gösterilmiştir. Bu iyileşme mekanizması artık rejeneratif (yenileyici) tıpta da kullanılmaya başlanmıştır. 

Dejeneratif hastalıklar, dokuları veya organları etkileyen sürekli hücre bozulmasından kaynaklanırlar. Kök hücreler genellikle hücrelerin gençleşmesinden sorumlu olsalar da, dış faktörler bu kök hücrelerini engelleyebilirler. Dışarıdan sağlanan eksozomlarla kök hücrelerin işlevlerini desteklemek, iyileşme ve yenilenme sürecini hızlandırmak mümkündür. Yeni takviye eksozomlar, hücrelerden, özellikle kök hücrelerden salınan hücre dışı veziküller veya küçük kabarcıklardır. Bazı genetik bilgiler ve proteinler için kök hücrelerden diğer hücrelere mekik görevi görürler sağlayarak daha olumlu bir etki sunar. 

Exosomelar doza bağlı olarak Fibroblast hücre çoğalımını %80’e kadar artırabilmektedir. Bu da iyileşmeyi hızlandırır, hüçre harabiyetini kaldırır. 

Exosomelar Kollajen sentezini doza bağlı olarak 6 katına çıkarabilmektedir.

Exosomelar Elastin sentezini doza bağlı olarak 3 katına çıkarabilmektedir.

Eksozome tedavisi hangi endikasyonlarda kullanılır? 

Tüm hastalıklar için kullanılabilirler. Her hastalığın sebebi olan hücre harabiyetini kaldıran, yıpranmamış genç hücreye olgun hücrenin dönüşümünü sağladıkları için kullanım alanı sınırsızdır. Lokal veya genel uygulamalar ile hasarlı hücrede ve cilte yenilenmeler yaparlar.

Özellikle cilt üzerinde, cilt gençleştirme /Anti aging, leke tedavileri, akne skarı tedavileri, gözenekli cilt sıkılaştırma, saç dökülmeleri, atopik dermatit /egzema da yaygın kullanımı vardır.