Hücresel Terapiler

CD34 Kök Hücre Terapileri

Bu tedavi şekli, hastanın kendi kanından özel satirfüj işlemi ile elde edilen CD34 Stemcell hücrelerinin ilk yarım saat içinde hastaya enjekte edilmesiyle uygulanılan bir sistemdir. Ayrıca, uygulama sonrasında hücre yenilenmesi için gerekli olan growth faktör 100 kat artar. Böylelikle artış bir hafta devam eder.

Bununla birlikte bölgeye verilen stemcell hücreleri, vücutta mevcut olan diğer stemcell hücrelerini de uyararak onları da hasarlı bölgeye davet eder. Vücudumuzun mevcut CD34 hücreleri zaten yeterlidir. Fakat dağınık halde olduklarından bu işlemi yaparak onları bir araya toplarız ve hızla hücre yenilenmesini başlatırız.

Stemcell hücreleri oksijenli ortamda diferensiye (çalışır) olurlar. Yalnız oksijensiz ortamda çalışmazlar. Hatta kanser hücreleri oksijensiz ortamları sevdiği için stemcellerin onları büyüterek artırmak gibi bir etkisi yoktur. Halbuki kanser hücrelerinin kendisine ait özel growth hormonları vardır. Üstelik antikansorejen etkileri vardır. 

Miyakard enfarktüsü sonrası hemen uygulama yapıldığında enfakt alanlarını geçirirler, scar kalmaz. Bu nedenle, yanıklarda uygulama yapıldığında iyileşme hemen başlar. 6. gün iyileşir.

Uygulama öncesi mikrosirkülasyonu artırırsak işlemin etkinliği maksimum artar. Bu nedenle mikrosirkülasyonu artırmak için değişik yöntemler uygulanabilir. Manyetik alan, ozon terapi gibi. Ayrıca Stroke (inme) de oluşan hasarı hemen uygulama ile kaldırabiliriz. 

Uygulama hastalığa göre değşimekle birlikte 7 gün ile 21 günlük tekrarları vardır. Ama 7 günde bir uygulamada etkinliği yüksektir. Hücre yenilenmesi gereken her hastalıkta kök hücre tedavisi kullanılır. Özellikle estetik alandaki uygulamalarda en etkili ve en yeni tedavi yöntemidir. 

Hücre yenilenmesini hızlandırdıkları için antiaging uygulamalarda mükemmel sonuç verirler. Yine allopesiada (sasç dökülmeleri) yara, skar dokusu iyileşmelerinde veya dolgu uygulamalarında uygulamanın etkinliğini maksimum artırır. 

Bu uygulama PRP uygulamasından farklıdır. CGF cihazında CD34 hücreleri için hazırlanan özel bir programla stemceller elde edilir. Laboratuar ortamında elde edilen stemceller kadar etkinliği yüksektir. Ayrıca laboratuvar ortamında hazırlanan stemcellerde işlem gereği ilave katkı maddeleri bulunur. Onların aksine kullanılan kök hücre yönteminde tamamen saf olarak kendi elimizle ne yaptığımızdan emin olarak hastanın kendi yaşam gücünü harekete geçiririz. Sayıca çok fazla olmaları gerekmez.

Enjekte edilen bölgede 3-4 stemcell hücre olması vücutta zaten var olan mevcut diğer stemcell hücrelere uyarıcı etki yaparak hasarlı bölgeye davet eder ve iyileştirmeyi hızlandırır. Sonuçta, Dr. Hans Von Rolbeck tarafından 20 yıldır uygulanmakta olup etkinliği kanıtlanmıştır.