Bach Çiçekleri Terapisi

Bach Çiçekleri Terapisi, homeopatinin içerisinde kullanılan bir enerji tıbbı şeklidir. Günlük stresi yönetmeye, ruhsal sorunları gidermeye, endişe ve kaygıları yatıştırmaya, öfke ve hayal kırıklığını azaltmaya yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Aslında amaç, bozulmuş olan duygusal alan frekanslarını tekrar normalleştirmektir.

Bach çiçekleri terapisi, “olumsuz duyguların fark edilmesi ve toparlanmasında” çok güçlü bir destek tedavisidir. 

Özellikle çiçek özüne ait enerjetik frekansın (titreşimin) suya aktarılması ile oluşan sıvı hali kullanılır. Ayrıca Bach çiçek terapilerinin, uyumlu su kristallerinin enerjetik şekil almaları ile taşınabilirliğini düzenlemek bu yöntemi anlamamızı kolaylaştırmaktadır. 

Bu anlamda terapinin başarısı, terapi uygulanacak kişinin duygu ve ruh halinin iyi analiz edilip, doğru çiçeklerin seçilmesine bağlıdır. Ancak kullanılan çiçek terapisi günde en az 3-4 kez dil altına, 3-4 damla olacak şekilde uygulanır. Hiçbir yan etkisi olmayıp bebekler, hamile veya emziren kadınlar, yaşlılar, hatta çiçek alerjisi olanlar tarafından da güvenle alınabilmektedir. 

Bach Çiçekleri ile yapılan tedavi, 1930’lu yıllarda Dr. Edward Bach’in bazı çiçeklerin yapısının, insanların duygusal özellikleri ile benzerlik gösterdiğini keşfetmesi ile ortaya çıkmıştır.
İnsan bedeninin iyileşme gücünü harekete geçirmek için minimal dozların su ile seyreltilmesi ile hazırlanan 38 tane çiçek özünden oluşur. Sonrasında bunlardan oluşan farklı kürler hazırlanmıştır. Bach Çiçeği tedavisi, duygusal sorunlar ve ağrı terapilerinde kullanılır.

Duygu durumları yedi ana başlıkta toplanmıştır ve bu çiçek özlerinin kombinasyonları ile bu duygulara terapiler uygulanır.

  • Korku
  • Belirsizlik
  • Yalnızlık
  • Aşırı duyarlılık
  • Üzüntü ve çaresizlik
  • Çevreden kopukluk
  • Başkalarını aşırı önemsemek