Ağrı Tedavileri

Ağrı sebebi olan hastalığın en kuvvetli görünür halidir. Sessiz değildir. Bazen çok can yakıcı ve gümbür gümbür gelir. Her ne kadar dayanılması güçte olsa hastalığı tanımamızda ve tedaviye geç kalmamamızda bize şans tanıdığı için aslında bize yardımcıdır…Her ne sebeple ağrı yaşıyorsak tedavisi ona yönelik olmalıdır. Çoğu zaman ağrının şekli, konumu, şiddeti, zamanlaması tarzı bize ağrının kaynağını gösterir. Romatizmal hastalıklar, kas eklem ağrıları, baş ağrıları-migrenler, fibromiyaljiler, kronik ağrıya sebep olan en sık rastlanan hastalıklardır.

Ağrılar yorgunluk, kilo kaybı, depresyon ile günlük işleri zorlaştıran şiddetlere varabilir. Ağrının doğasında mutlaka psiko-sosyal bir durum vardır. Başlatan sebep olmasa bile ağrıyla devam eden süreç bunu yaratır. Hiçbir ağrı sebepsiz değildir. Mutlaka ağrıyı yaratan sebepler araştırlarak, doğru ve yerinde tedaviler uygulanmalıdır. Ağrı ile mücadelede ölçülebilir değerler az olsada hastanın verdiği ağrı skalsı bizi yönlendirir. Kronikleşmiş ve ızdırap verici ağrıların tedavi edilememesinden doğan psikolojik sorunlar ve ağrı ile yaşamak her ikisinide kötüleştirebilir.

 Kliniğimizde haftalık periyotlarla ağrı terapileri uygulanmaktadır. Kronik hastalıklarda tedavi süresi biraz uzamaktadır. Ağrı reseptörlerini uyaran toksik yükler boşaltılarak, duygusal travmalar çözülerek, fiziksel hücre yenilenmeleri sağlanarak ağrısız bir yaşama ulaşmak mümkündür. Bu bazen tek bir terapi yöntemi ile olurken bazen kombine tedavilerle sağlanmaktadır. Homeopati, ozon tedavisi, frekans terapileri, parenteral destek tedavileri elimizi güçlendiren terapilerdir.